Agenda

MEIVAKANTIE
27 april 2018 t/m 11 mei 2018
27 april t/m 11 mei
Themaopening
14 mei 2018
14 mei
Avond4daagse
15 mei 2018 t/m 18 mei 2018
15 mei t/m 18 mei
Peutermeespeelochtend
17 mei 2018 8:45 t/m 10:30
17 mei 8:45 t/m 10:30
PINKSTERVAKANTIE
21 mei 2018
21 mei
Schoolkamp
23 mei 2018 t/m 25 mei 2018
23 mei t/m 25 mei
Schoolreis
24 mei 2018
24 mei
Directieoverleg
29 mei 2018
29 mei
afsluiting Drentse kinderjury groep 7/8
31 mei 2018
31 mei
Meester en juffendag
8 juni 2018
8 juni
Peutermeespeelochtend
14 juni 2018
14 juni
CITO toetsen
18 juni 2018 t/m 29 juni 2018
18 juni t/m 29 juni
Directieoverleg
26 juni 2018
26 juni
STUDIEDAG
6 juli 2018
6 juli
STUDIEDAG alle leerlingen zijn VRIJ
6 juli 2018
6 juli
STUDIEDAG
9 juli 2018
9 juli
EXTRA VRIJE DAG
9 juli 2018
9 juli
10-minuten gesprekken
10 juli 2018 om 16:30 uur
10 juli om 16:30 uur
Peutermeespeelochtend
12 juli 2018 8:45 t/m 10:30
12 juli 8:45 t/m 10:30
Podiumpuppies
12 juli 2018
12 juli
Rapporten mee
13 juli 2018
13 juli
Tostidag
19 juli 2018
19 juli
leerlingen 12:00 uur VRIJ
20 juli 2018
20 juli
Laatste schooldag leerlingen om 12:00 uur VRIJ
20 juli 2018
20 juli
ZOMERVAKANTIE
23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018
23 juli t/m 31 augustus