Adresgegevens

CBS De Vaart
Prof. Dr. Obbinkstraat 3b
9423 PR Hoogersmilde
T 0592 - 45 90 55 (bgg 06-20812147 Saskia Prakken)
E directie.vaart@cogdrenthe.nl


De omgeving
CBS De Vaart is sinds de zomer van 2013 gehuisvest in de nieuwe Multi Functionele Accommodatie. De MFA ligt midden in het dorp Hoogersmilde en biedt, naast onze school, ook onderdak aan de openbare basisschool Pieter van Thuyl. Er is een Peuteropvanggroep op dinsdag en vrijdag. De peutergroepen en ook de buitenschoolse opvang wordt aangestuurd door de gezamenlijke schoolbesturen. 

 

Het gebouw is goed bereikbaar. Voor de MFA is een eenrichtingsroute gemaakt waar ouders/verzorgers hun kinderen veilig af kunnen zetten. Ook is er ruime plek om de fietsen te parkeren. De leerlingen van de school komen uit het dorp ene de wijde omgeving. De meeste kinderen komen op de fiets. De locatie van de MFA biedt kinderen veel speelmogelijkheden zoals een ruim plein en een trapveldje.

 
Contact directie
Mevr. Saskia Prakken is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.