Groep 5-6

Afgelopen weken is er hard gewerkt op school. De eerste toetsen van verschillende vakken zijn afgenomen en nieuwe toetsen staan alweer in de planning. De data van toetsen waarvoor de kinderen thuis moeten oefenen (topografie, aardrijkskunde, geschiedenis, tafels, etc) kunt u vinden op het rechter whiteboard. 

De afgelopen weken hadden een paar hoogtepunten, zo is er dierendag gevierd met echte dieren, hebben we tijdens de tentoonstelling laten zien wat we allemaal gemaakt hebben met het thema 'voor altijd jong' en zijn we naar de kleindierenshow in Beilen geweest. Foto's van dierendag en de tentoonstelling zijn te vinden in het ouderportaal. Foto's van de kleindierenshow staan op de website.


 

Dit jaar zijn we begonnen met het continurooster, dit betekent dat we elke dag van 08.30 tot 14.00 naar school gaan. Elke ochtend zitten de kinderen van groep 5/6 bij elkaar in het lokaal. Elke middag krijgen groep 3/4/5 samen les en groep 6/7/8.

Groep 5/6 is een gezellig groep van 15 kinderen, 5 kinderen in groep 5 en 10 kinderen in groep 6. Op maandagochtend, donderdag en vrijdag geeft juf Jedidja les en op dinsdag en woensdag juf Mirjam. Het middagprogramma bestaat uit lezen en godsdienst aangevuld met gym, natuur & techniek, muziek of crea. De overige vakken worden ’s ochtends gegeven.

Het thema waar nu over gewerkt wordt is ‘Groene voetstappen’, hierbij maken we de kinderen bewust over natuur en de wereld om zich heen. Zo kan elk kind groene voetstappen verdienen door lopend of op de fiets naar school te gaan en met fruit en de lunch het eten in een bakje te hebben en het drinken in een beker. De verdiende groene voetstappen kleuren de kinderen in hun eigen groene voetstappenboekje.

Aan het begin van het schooljaar staat de groepsvorming centraal. Zo worden er dagelijks groepsvormende activiteiten aangeboden, waarbij de kinderen meer van elkaar te weten komen. Daarnaast is er veel aandacht voor de regels en gewoonten in en om de school. Een voorbeeld hiervan zijn de klassenregels die samen met de kinderen zijn opgesteld. Deze hangen zichtbaar in de groep en de kinderen/leerkrachten helpen elkaar om zich hieraan te houden.