COG Drenthe

Christelijke Onderwijsgroep Drenthe 
Christelijke Onderwijsgroep Drenthe heeft 19 scholen onder haar verantwoordelijkheid in 4 Drentse gemeenten, te weten de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden Drenthe. In totaal bezoeken ruim 3900 leerlingen de scholen. De scholen variëren van grote stedelijke tot kleine plattelandsscholen. Alle geledingen, te weten personeel, directieleden, centrale directie, medezeggen- schapsraden en het bestuur zetten zich in om binnen de scholen een prettige sfeer te creëren en ieder met zijn eigen karakter via COG Drenthe bestaanszekerheid te geven.

Er is een bestuursbureau met een algemene directie, stafmedewerkers en directieondersteuning. De centrale directie van de COG Drenthe is gevestigd aan:

COG Drenthe
Groningerstraat 96
9402 LL ASSEN
E bestuur@cogdrenthe.nl
I www.cogdrenthe.nl
 

COG Drenthe
De C Staat voor het Christelijk onderwijs als basis van de vereniging. De O Staat voor kwalitatief goed Onderwijs. De G Staat voor Groep. De stichting bestaat uit verschillende scholen met een eigen karakter.