In de praktijk

In de praktijk 
De leerlingen zijn 's morgens ingedeeld in vier combinatiegroepen; 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  Op de ochtenden worden de basisvakken gegeven: Taal (waaronder ook lezen en schrijven) en Rekenen/Wiskunde. 
We werken met groepsplannen. Dat betekent dat de leerlingen gerichte instructie en lesstof krijgen die aansluiten bij hun behoefte. 
Na de lunch starten we met drie grotere groepen; 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Dan komen o.a. de vakken Natuur & Techniek, Kunstzinnige Oriëntatie en Bewegingsonderwijs aan de orde. 
In alle groepen wordt Engels gegeven.