GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Via de G.M.R. hebben ouders en personeel de mogelijkheid om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken die de gezamenlijke scholen aangaan. 

De G.M.R. van de CKC bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. 
De G.M.R. heeft advies- en instemmings- 
recht over bijvoorbeeld het formatie- 
budgetsysteem en het personeels-
beleidsplan.