Identiteit

Identiteit
Onze school is een christelijke basisschool waar ook kinderen van andere geloofsrichtingen of zonder kerkelijke binding welkom zijn. De ontwikkeling van elk individuele kind staat voor ons voorop. Onze school moet een veilige leeromgeving zijn waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.
Een omgeving waarin ieder kind uniek is, waar saamhorigheid en respectvol met elkaar omgaan uitgangspunten zijn.

Op school vertellen we de kinderen verhalen uit de Bijbel. Deze verhalen gaan over de manier waarop God met mensen omgaat en ook over de manier waarop mensen, dus ook kinderen, ouders en leerkrachten van onze school, met elkaar omgaan. We proberen hieraan vorm te geven in de dagelijkse schoolpraktijk.
We willen kinderen leren om verantwoordelijkheid voor en omzien naar elkaar daadwerkelijk toe te passen. Kernbegrippen daarbij zijn eerlijkheid, acceptatie, hulpvaardigheid, vergevingsgezindheid en respect voor elkaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.