Organisatie

De directie van de school
De directie wordt gevormd door de directeur mevr. Marike Vast. Zij is in principe aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Dit kan af en toe wisselen.
Met vragen of problemen kunt u zich altijd wenden tot de directie. De deur van de directiekamer staat bijna altijd open, loop gerust binnen. Ook kunt u natuurlijk een afspraak maken.
T 0592 - 45 90 55
E devaart@ckcdrenthe.nl

De MIB-er
Onze Meerschoolse Intern Begeleider mevr. Marianne Graafland coördineert binnen onze school de leerlingenzorg. De MIB-er voert overleg met de leerkrachten, ouders en externe begeleiders. Zorgleerlingen worden tussen de MIB-er en de leerkracht besproken. De MIB-er draagt ook zorg voor het leerlingvolgsysteem (het systeem van regelmatig toetsen van alle leerlingen op verschillende onderdelen) en het onderhouden van de orthotheek. De MIB-er kan de leerkrachten bij het opstellen en onderhouden van handelingsplannen ondersteunen. De MIB-er is elke week een dag aanwezig.

Onderwijsondersteunend personeel
De Vaart heeft een administratieve kracht, mevr. Hennie Heuker. Zij is elke donderdagmorgen aanwezig.


 

 
De leerkrachten
De belangrijkste taak van leerkrachten is het geven van onderwijs. Daarnaast hebben leerkrachten ook taken buiten de lesuren op schoolniveau. Denk hierbij aan de medezeggenschapsraad, contacten met ouders, contacten met andere scholen, begeleiden bij sportdagen, ouderraad, kunstmenu, NME, huishoudelijke taken, ICT etc.


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.