Werkvormen

De werkvormen
Op onze school werken wij met gerichte instructie en zelfstandig werken. Bij de instructie werken wij met het IGDI model, een effectieve instructievorm. IGDI staat voor Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie

IGDI
Dit is een gerichte instructie, waarbij alle leerlingen actief meedoen. De instructie wordt op verschillende leerniveaus aangeboden. Elke les start met het benoemen van het leerdoel.
Daarna geeft de leerkracht een korte instructie waarna een aantal leerlingen aan het werk kan. De basisgroep krijgt een uitgebreidere instructie waarbij de nadruk ligt op interactie en begeleide inoefening. Aansluitend is er een verlengde instructie voor een kleinere groep waarbij de leerlingen meer begeleide oefenstof krijgen aangeboden. De les wordt afgesloten met een reflectiemoment voor de hele groep.

Zelfstandig werken
Onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur, waarbinnen kinderen een bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht, bezig kunnen zijn. Het doel daarbij is dat zij leren zelfstandig taken te plannen en uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met anderen. De taken kunnen opgedragen worden voor een dag of week.

Differentiatie
De leerstof is afgestemd op het niveau van de leerlingen, zodat ze positieve leerervaringen opdoen en waardering ontvangen voor wat ze kunnen en voor de behaalde resultaten. We passen de hoeveelheid of de zwaarte van het werk aan. Uitgangspunt is altijd de basisstof die door alle leerlingen beheerst moet worden. Pas als uit testen en onderzoeken blijkt dat de basisstof voor een bepaalde leerling te hoog is gegrepen, zal er een aangepast individuele leerweg worden.
Voor de leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, wordt de lesstof compacter. Daarna is er voor hen verrijkings- en verdiepingsstof.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.