Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (OR)
De ouderraad van Kindcentrum De Vaart bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van de bij de school ingeschreven leerlingen. Vanuit het team zit Inge Stamhuis in de OR. De OR helpt bij diverse activiteiten op school, zoals sport- en speldagen, schoolreisjes, kamp, kerstfeest, sinterklaasviering etc. De OR int en beheert de ouderbijdrage en zorgt daarmee voor de bekostiging van de genoemde activiteiten.
Ongeveer zes keer per jaar wordt er een OR-vergadering gehouden. Minimaal éénmaal per jaar wordt er een openbare ouderraadsvergadering gehouden waar het jaarverslag en financiële verslag van het afgelopen schooljaar aan de orde komen. De data hiervan kunt u vinden op de kalender.
Heeft u ideeën, vragen of wilt u graag uw bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande leden via het onderstaande emailadres. De overige contactgegevens vindt u in de schoolgids.

Leden van de ouderraad
Margretha de Wit (voorzitter)
Alex Hoogenberg (penningmeester)
Inge Stamhuis (secretaris, lid vanuit het team)
Ciska Flokstra

Henriette Schuttrups

Karin van de Berg

Marcella van Burgsteden


email: or.vaart@ckcdrenthe.nl

 

 

 
 


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.